Många undrar hur ofta man bör stämma ett piano. Det bör göras minst en gång per år. Efter ett antal år i branschen vet man dock att många instrument har stått både 10 och 20 år utan stämning. Att stämma ett sådant kräver givetvis en större insats, ofta flera stämningar innan det når rätt tonhöjd. Om man tänker på att instrumentet har tagit så lång tid på sig att changera och sjunka i tonhöjd kanske det är förståeligt att stämning och klang inte kan återställas på en gång. Tyvärr räcker det inte med enbart stämning för att hålla instrumentet i form, det blir ungefär som att tanka bilen utan att lämna in den på service då och då. Piano-resp. flygelmekanik slits och tappar inställningarna efter en tids användning och behöver justeras. Vissa delar kan behöva bytas. Intervallet för justering av mekaniken är givetvis mest beroende av hur mycket instrumentet används.