Paul Svanström är utbildad vid Pianotekniknerskolan i Kärrtorp, och har arbetat med pianostämningar och justeringar sedan 1980-talet.
Kundkretsen består huvudsakligen av privatpersoner, men även av institutioner, företag, kyrkor och musikscener.
Auktoriserad pianostämmare sedan 1984.